Trai thẳng hàng khủng chịch như sấm sét chuyên top ở sg Ms23